Prova-på-aktivitet för barn sönd 28 aug kl 11-14

Välkomna på prova-på-aktivitet mx för barn!

Skriv upp er på listan hos ledaren som ger mer instruktioner om hur barnen får lov att köra.

Medta gärna kängor, övrig utrustning finns att låna. 

Prova-på-aktiviteten sker på framsidan av klubbhuset.