Träningskort

I BMK Uddevalla kan man inte längre köpa träningskort. Däremot kan man genom att ideellt bidra med sin tid och handlingskraft till klubbens ära tjäna in till ett träningskort för att kunna köra gratis på vår hemanläggning. 

Vid varje arbetsdag, funktionärsuppdrag etc noteras 5 poäng er tillgodo. Man får ett träningskort när man uppnått totalt 25 poäng. 

Vissa arbetsuppgifter eller ansvarsuppgifter som sträcker sig över en längre tid eller hel säsong genererar direkt ett träningskort, t ex att deltaga som styrelseledamot, bevattningsansvarig, delegat i cross- eller endurosektion, kioskansvarig, crosskoleledare etc. Dessa ansvarsuppgifter finns tillgängliga att söka plats för i början av varje säsong.