Arbetsdag på endurospåret lördag den 5 nov från kl 9.00

Välkomna att hjälpa till på arbetsdagen på endurospåret på lördagen den 5 nov från kl 9.00 och framåt. Ta gärna med lämpliga redskap hemifrån för att arbeta i skogen.