Klubblägret 13-14 juli i Lidköping flyttas till Glimmingen

Pga den stora regnmängd som föll över Västra Götaland igår drabbades dessvärre Lidköping illa. Crossbanan ligger under stora mängder vatten vilket gör att den är okörbar. Det planerade lägret flyttas därför till Glimmingen, där vi genomför körning enligt tidigare utlagt schema för körning med Thuresson och Friberg. Samling på Glimmingen före start för info kl 9.20. Då det var tänkt som ett byte av anläggning kommer även förare från Lidköping att närvara under lägret på Glimmingen.

Vi kommer att få möjlighet att låna Lidköpings anläggning längre fram istället, så vi har ytterligare en lägerhelg att kunna se fram emot. Datum för detta kommer så snart det är bestämt.