Info till funktionärer under MXGP-helgen

PM med viktiga telefonnummer går att fås på plats, nedan följer allmän info.

Huvudansvariga inom varje ansvarsområde har ifyllt funktionärslistor. Utifrån dessa lämnas entrébiljetter, ev barnbiljetter, camping- och parkeringsbiljetter ut nu under veckan. Om du är osäker så kolla med din “chef” om du själv skall hämta ut eller om ansvarige hämtar ut för samtliga.  

Allmän info

All parkering av funktionärsbilar sker i NCCs stenbrott på anvisad plats. Nytt för i år är att inpassering sker över järnvägen in i stenbrott (vanliga infarten). Inpasseringskontroll av biljetter och bilpass kommer att ske. Samåk gärna så långt som möjligt.

Inom hela området får man ej använda cyklar, kickbikes, pitbikes, elbike (exvis Voi) eller scooter. Endast fordon med särskilt tillstånd från arrangören får lov att användas.

Ha på er era armband när ni kommer till biljettkontrollerna och parkeringspass med ifyllt reg.nummer klistrat i framrutan, så underlättar ni vårt arbete och minskar eventuella köer. Alla som färdas i funktionärsbil ska ha biljett/armband. Funktionärer som vistas i bullrig miljö bör använda hörselskydd. Alla barn och funktionärer ska ha biljetter för att komma in efter kl. 19.30 fr o m torsdag.

Funktionärsfiket är öppet kl. 07.00-19.00. För personal på banområdet finns ett fik på innerplan. Alla som vistas på banområdet skall ha väst (bibs) och vara över 18 år.

18-årsgräns gäller i öltältet från kl. 22.00. Personer med funktionärskläder serveras ej alkohol vid våra försäljningsställen.

Funktionärscamping i bergtäkten

Ni som bor på funktionärscampingen på området måste tänka på följande:

– ställ er bara på anvisad plats,

– sprid inte ut er utan ställ upp er i rader,

– inflyttning tidigast torsdags kväll,

– se till att ingen springer i grushögarna innanför bandningen, om ni är i bergtäkten,

– det är en funktionärscamping, en del skall upp tidigt och jobba så det inte festas eller förs oljud för sent i området,

– tänk på att städa efter er, allt skall vara borta på söndag kväll.

Städning efter tävlingens slut

Flaggvakter städar sitt flaggvaktsområde. Inhyrda föreningar städar övriga delar av området.