Anteckningar från medlemsmötet 2023-06-01

Medlemsmöte BMK Uddevalla 2023-06-01 

Närvarande: Tobias Revelj, Håkan Olsson, Anders Bolin, Tommy Johansson, Linda Nylén, Björn Kjellman, Bernt Johansson, Stefan Nilsson, Erik Pettersson, Rickard Främling, Martin Karlsson, Linda Larsson, Hugo Larsson, Leo Revelj  

1. Öppnande av mötet. Tobias R hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 

2. Godkännande av dagordning: Godkändes. 

3. Genomgång av: 

Eftermöte MXSM 
Bara varit positivt eftersnack från deltagande föräldrar, både för bevattning, banan och bra organiserat i stort. Ta till er de, alla ni som medverkade. Även positivt från juryrummet. Kostnad för flaggvakter gick på ca 15 – 20 tkr som vi skulle kunna lägga på annat om vi fick fler medlemmar att hjälpa till. Hur gör man för att få fler medlemmar att ställa upp och var delaktiga? Aktiva i klubben inklusive crossskolan är ca 60 st personer plus ca 60 st till personer i form av föräldrar så ca 120 st totalt. 

– GoBraap 
Ladda ner appen och lägg in hela familj. Ansök sen om medlemskap per familjemedlem i den klubb man är medlem i, i vårat fall BMK. Administratör godkänner medlemskapet, därefter kan man ta del av fördelen som medlem vid träning på anläggning, som lägre träningsavgift.  
Problemet i nuläget med Gobraap är att Tobbe eller Ida innan varje träningstillfälle på morgonen måste lägga in vem som är tränings värd. Det går alltså inte att logga hela säsongens träningsvärdar i daxläget, tanken är att den funktionen ska komma framgent. Band ska sättas på motocrossen på de motorcyklar där förare visar att de betalat. 

– Hur man är trängsansvarig 
Kollas på plats i kiosken efter medlemsmötet är klar. 

– Hur man får sitt träningskort 
Vi har bedömt vilka som hjälper till, hjälps det till både på hösten och våren får gratis träningskort.  

– Klubbmästerskap 
15 juni på kvällen, lite kortare heat och enduro får köra samtidigt som de som kör på crossbanan. Det bli en till klubbtävling till hösten också så prisutdelningen blir på höstens klubbmästerskap. 

– Lägerinfo 
Limhamn 15 – 16 juli, finns möjligheter att sova i klubbhuset, tränare är Filip och Friberg. Det är ett klubbläger. Det krävs inte att man har en registrerad motorcykel för enduron på lägret. 

– Information från sektionerna 
Enduro – långa slingan har gåtts igenom och där ska allt var klart nu. 
Cross – det som gåtts igenom ovan 

– Övrigt 
BMK har en fin utställning på Torp. Vill man vara där, hjälpa till och visa upp utställningen kan man höra av sig. Besökare får provsitta sidovagnen.