RM-klassen ställs in pga för få anmälda men UDM85cc körs 13 maj

Anmälda i RM kan utan efteranmälningsavgift anmäla sig till Sverige Cup Open.

Vi tar även bort efteranmälningsavgiften på UDM85cc med förhoppningen att fler åkare anmäler sig.

Vid frågor, ta kontakt med tävlingsledningen.