Kallelse till årsmöte för BMK Uddevalla

Medlemmar hälsas välkomna till årsmöte i klubblokalen på Glimmingen på tisdagen den 12 mars kl 19.00.

Varmt välkomna!