Anteckningar från medlemsmötet 11 okt

Tack för uppslutningen! Nedan följer kortfattade anteckningar förda av Linda Larsson vid mötet. Tänk på att det är styrelsen som tar beslut för medlemmarnas önskemål. Motioner lämnas skriftligen, styrelsen har möte ungefär en gång i månaden.

Medlemsmöte BMK Uddevalla 2022-10-11

Aktiviteter 2022:

Veteranmarknad 23 april

MXSM/DM 7-8 maj

Rally-SM 14 maj

VM 6-7 aug

Serien 1 okt

KM 2 okt

Övrigt:

Branäsresa

Saxtorpsläger

Möten

Innebandy

Torpdagar (reklam för föreningen)

Träningar:

Onsdag + lördag 50 st

Thuresson cross 10 st

Crosskola 17 st

Friberg enduro 3 st

Anläggningen uthyrd till läger

Läger 2-3-dagars 8 st

Läger 1-dagars 5 st

Internutbildning Heartbeat

Höstkörning enduro? Varje torsdag november och en vecka in i december. Lägger ut i endurogruppen vinterkörning samt hemsidan. Önskemål om mer Fribergträning. Behöver även en arbetsdag, Robban kommer att lägga ut.

Önskemål om att lilla banan behöver utvecklas, bättre hopp och kurvor. Föreslår att Conny, Mats och Håkan tar ansvar för att den byggs upp med hjälp av fler frivilliga.

Guldhjälmsutbildning hålls av Jonas i klubbhuset torsdag 20/10 kl 18:00. Tänk på att båda föräldrarna behöver gå för att vem som helst av föräldrarna skall kunna ansvara för barnet på tävling.

Fakturorna för medlemsavgiften har gått ut. Om man ingen fått hör av er till Ida. Tänk på att medlemsavgiften behöver betalas i god tid innan man behöver lösa licens. Inför 2023 så behöver man även genomföra utbildningen om hjärnskakning på Svemo. Vi har idag 325 medlemmar inklusive familjemedlemmar.

På stora banan är hoppen avrundade enligt önskemål. Målet är att göra iordning banan en gång i veckan men svårt att motivera dieselkostnad på få deltagare på öppna träningarna. Hur vänder vi deltagandet här?

Det kommer en ny hemsida till nyåret då Idrott Online lägger ner.

Inget beslut är taget ännu om medlemssystemet med poäng ännu. Välkommet med fler som engagerar sig inom olika frågor.

Finns önskemål om att träffas och ha kalas?

Önskemål om en guldhjälmstävling men en organisation behövs med frivilliga ansvariga. Eventuellt möjlighet att samköra med en serietävling.

Aktiviteter 2023:

Veteranmarknad 22 april

MXSM april/maj (första eller andra deltävlingen)

VM 12-13 augusti prel.

Serien? (div 2, hösttävling)