Angående licensen 2023

Nu i dagarna låses alla licenser för 2023. Detta för att man skall ha ett medlemskap i en förening för att kunna lösa sin licens fr o m den 1 dec. Ett mail kommer då från SVEMO TA att licensen är låst. I mailet står det också att ni som redan har betalat medlemsavgiften för 2023 kommer att kunna lösa er licens från och med den 1 dec. Upplåsningen sker manuellt person efter person från oss som sköter medlemsmatrikeln. En del som fått mailet läser inte hela texten och hör av sig till BMK. Därför lägger vi ut en förklaring.

Har du ännu INTE betalat medlemsavgiften för 2023: gör det snarast så kan du lösa din licens från och med den 1 dec.

Har du redan betalt medlemsavgiften för 2023: sitt lugnt i båten, vi låser upp er licens så att ni kan lösa ut den den 1 dec.