Förberedelser inför MXSM

Ban-gruppen har beslutat att banan behöver arbetas med under helgen för att fixa i ordning inför MXSM. Därför kommer anläggningen att vara stängd under helgen. Arbetsdagar under nästa vecka är 8 maj, 10 maj samt 11 maj från kl 16 alla dagarna. Ingen anmälan behövs, vi löser det på plats.